مهارت ها

مهارت ها

جهت بوجود آمدن مهارت نیاز به 2 پارامتر میباشد ، 1- دانش 2- تجربه

%

مهارت های من در زیر آورده شده است.

  • متخصص راه حل های F5 مبنی برمحصولات BIG-IP و BIG-IQ
  • مدرس دوره های آموزشی F5
  • مهارت شبکه
  • مهارت امنیت شبکه
  • بهینه سازی (Tuning) تجهیزات امنیت شبکه
  • مهارت امنیت IT

خدمات طراحی ، راه اندازی و نگهداری محصولات F5 BIG-IP – WAF F5

bigip big ip big iq bigiq 7000 viprion iseries ltm asm apm afm adc gtm cgnat

محصولات F5 – BIG-IQ Central Management برای محصولات BIG-IP

وف فایروال وب کش DDoS Protection محصول محصولات f5 کنترل دسترسی big-ip big-iq ltm asm apm

خدمات ط امنیت شبکه مشاوره تخصصی F5 BIG-IP – WAF F5
مهارت های شبکه و امنیت شبکه – F5 BIG-IP Network and Security skills

iRule f5 big-ip big-iq bigip iRule LX GTM Loadbalancer firewall waf Traffic Management viprion 4800
نگهداری طراحی نصب خدمات محصول تجهیزات مشاوره تجهیز راه حل عشق بازی با ترافیک مدیریت یکپارچه اف فایو
مهارت های شبکه و امنیت شبکه – F5 BIG-IP Network and Security skills
محصولات F5 – BIG-IQ Central Management برای محصولات BIG-IP
waf f5 – WAF اف فایو – فایروال اف فایو BIG-IP BIG-IQ f5 firewall
firewall f5 bigip waf بیگ آی پی
bigip big ip big iq bigiq 7000 viprion iseries ltm asm apm afm adc gtm cgnat
خدمات طراحی ، راه اندازی و نگهداری محصولات F5 BIG-IP – WAF F5
firewall f5 bigip waf بیگ آی پی وف فایروال وب کش DDoS Protection محصول محصولات f5 کنترل دسترسی big-ip big-iq ltm asm apm
bigip big ip big iq bigiq 7000 viprion iseries ltm asm apm afm adc gtm cgnat
خدمات طراحی ، راه اندازی و نگهداری محصولات F5 BIG-IP – WAF F5
آموزش دوره های F5 BIG-IP BIG-IQ VIPRION
آموزش دوره های آموزشی F5 LTM ASM DNS GTM AFM iRule CGNAT APM LB ADC
آموزشهای دوره های امینت F5 BIGIP iSerise Standard VIPRION Mohammad Najafikhah
F5 مشاوره طراحی BIG-IP bigip bigip محصولات اف ۵ نصب اف فایو WAF
F5 مشاوره طراحی BIG-IP bigip bigip محصولات اف ۵ نصب فایو فایروال
تماس بگیرید – F5 BIG-IP VIPRION LTM APM ASM AFM
پاره وقت و مشاوره ای در حوزه های شبکه و امنیت شبکه – Mohammad Najafikhah
F5 مشاوره طراحی BIG-IP bigip big ip محصولات اف ۵ نصب اف فایو WAF
F5 مشاوره طراحی BIG-IP bigip big ip محصولات اف ۵ نصب فایو فایروال
bigip چیست F5 BIGIP آموزش سر فصل های کامل BIG IP F5 LTM در ایران فایروال bigip چرا ؟
مشاوره Network Security , Design , ADC ,BIG-IP , BIG-IQ , F5 , Fiirewall , WAF
پاره وقت و مشاوره ای در حوزه های شبکه و امنیت شبکه – Mohammad Najafikhah
F5 مشاوره طراحی BIG-IP bigip bigip محصولات اف ۵ نصب اف فایو WAF
F5 مشاوره طراحی BIG-IP bigip bigip محصولات اف ۵ نصب فایو فایروال

F5 BIG-IP(LTM, ASM, AFM, APM, DNS, CGNAT)
۹۵%
Web Application Firewall WAF
۹۵%
Security Log Analyst
۹۰%
iRule Development
۸۵%
Network Security Architect
۸۰%
Security Operation Center - SOC
۸۰%
Firewall
۸۰%
Intrusion Prevention System- IPS
۷۵%
Network
۷۰%

Persian

English

Turkish